نمونه کارهای عکاسی

صنعتی

صنعتی پلایشگاه
صنعتی رینگ اسپرت
صنعتی آزمایشگاه

تبلیغاتی

09
تبلیغاتی شال و روسری
1
زیورآلات انگشتر زنانه
زیورآلات گردنبند و پلاک
زیورآلات گوشواره
03
زیورآلات گردنبند
02
تبلیغاتی مبلمان
تبلیغاتی مبل چستر
49
47
48
56
54
03
04
تبلیغاتی پوشاک
05
تبلیغاتی لباس مردانه
02