1. همیشه در مورد خواست‌هایتان سردرگم باشید. دقیقاً ندانید چه می‌خواهید و دنبال چه هستید.

2. به احدی درباره‌ی آرزوهای آینده‌تان چیزی نگویید ــ حتی به خودتان، آن را مثل یک راز مخفی نگه‌ دارید که شاید روزی بدردتان بخورد.

3. با کسانی وقت بگذرانید که آن‌ها هم به دنبال آرزوهایشان نباشند موفقیت واگیردار است، پس از همه‌ی کسانی که اهدافی مشخص و برنامه‌ای برای دست‌یابی به آن دارند بپرهیزید.

4. هرگز به هیچ عنوان اهداف‌تان را یادداشت نکنید. کم‌ترین تأثیر این عمل، برداشتن یک قدم بسیار بلند به سمت دست‌یابی به اهداف‌تان است، پس این مورد کاملاً قدغن است!

5. به تمام ترس‌ها و تردیدهایتان بها بدهید. اگر تصادفاً دیدید دارید به سمت هدفی گام برمی‌دارید، فوراً تسلیم ترس‌ها و تردیدهایتان شوید ــ بالاخره هرچه باشد، ترس قدرتمندتر از شماست، نه؟

6. به محض این که با مانعی مواجه شدید، از کارتان دست بکشیدو خودتان را سرزنش کنید. هر مانعی یک نشانه‌ی قطعی است مبنی بر این که شما نباید برای رسیدن به اهداف‌تان اقدامی بکنید.

7. نصیحت کسی را بپذیرید که فکر می‌کند آرزوهایتان نامعقول، ناممکن، بی‌مورد، اشتباه، احمقانه، نشدنی، ساده‌لوحانه و بی خرد است. هرکسی می‌داند که بدبینی واقع‌گرایانه‌تر از خیال‌پردازی است.

8. هرگز به هیچ روشی ریسک نکنید. به هر وضعی که دارید قانع باشید، این روش خطرش کم‌تر است. ( تفکر اکثر انسانهای نا امید )

9. تا 100% از نتیجه‌ی کاری مطمئن نبودید و بنظرتان هنوز وقت هست، آن را شروع نکنید. صبر کنید تا شرایط کاملاً مهیا و دقیقاً مشخص شود و باب میلتان شود که کار چگونه از آب در خواهد آمد.

10. ببینید که نتایج دور از انتظار واقعاً چه‌ هستند: ناکامی همه‌ی نتایج، آنچه شما می‌خواستید نخواهد بود و بنابراین شما یک آدم شکست‌خورده‌اید و زندگی‌تان سراسر ناکامی و شکست است. ممکن است همین حالا تسلیم شوید.